Home / Event / Marrëveshja e mirëkuptimit

Marrëveshja e mirëkuptimit

Posted on
Oct
11
Sot është nënshkruar Marrëveshje te bashkëpunimit me:

OJQ KEA, për mbështetje të DShB-se lidhur me sëmundjet ngjitëse me theks te veçanet Tuberkulozin si çështje  e ndjeshme në burgje të botes.

Top