Home / Publication / Konkursi per Koordinator per Kujdesin e TB ne komunitet dhe kontrollin e infeksionit Pergjegjesitë

Konkursi per Koordinator per Kujdesin e TB ne komunitet dhe kontrollin e infeksionit Pergjegjesitë

Posted on

index

OJQ “Kasnecët e Ardhmërisë” – KeA, është organizatë joqeveritare e cila zbaton projektin “Fuqizimi i Kontrollit të Tuberkulozit në Kosovë”, i cili projekt është i financuar nga ana e GFATM nëpërmjet të CDF (Community Development Fund). Në lidhje me këtë projekt OJQ KeA shpall konkurs për këtë vend të lirë të punës:

 Koordinator për Kujdesin e TB në komunitet dhe kontrollin e infeksionit

Përgjegjësitë

 • Krijimi i sistemit të kujdesit të TB në komunitet
 • Zhvillimit i rrjetit të mbështetësve te trajtimit ne komunitet
 • Trajnimi i mbështetësve në komunitet
 • Zhvillimi i kapaciteteve monitoruese të DSM për trajtimin të TB në komunitet
 • Facilitimi i koordinimit në mes të DSM dhe trajtuesve në komunitet
 • Krijimi dhe zbatimi i sistemit për shpërndarjen e stimuluesve për pacientët me TB-MRB
 • Monitorimi i aktiviteteve të kontrollit të infeksionit
 • Sigurimi i zbatimit të masave të kontrolli të infeksionit
 • Detyra tjera të parapara nga projekti

Kualifikimet:

 • Të këtë të kryer Fakultetin e Mjekësisë apo shkencave tjera sociale
 • Të njohë gjuhen angleze
 • Puna e mëparshme në projekte do të jetë përparësi
 • Të jetë fleskibil/e dhe të kontribuoj në punë ekipore
 • Të ketë njohuri në kompjuter, Microsoft Office
 • Të ketë patentë shoferi

 

Kohëzgjatja e punës do të jetë deri në fund të projektit me mundësi zgjatjeje. Paga 800 euro bruto.

Konkursi mbetet i hapur deri me 26 Maj 2017, në ora 12.00. CV-të të dërgohen në email-at: dhuratalipovica@gmail.com, apo në zyrë të OJQ KeA, Kalabria II/I/4, Prishtinë. Vetëm lista e ngushtë e kandidatëve do të kontaktohet.

Top